תמונת מנוי: מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יוון | 0821.1005.01

מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יוון | 0821.1005.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ה׳ | 10:00-12:00

ד"ר נאוה סביליה שדה

מחשבת העולם הקלאסי היוותה מקור השראה רעיוני ואסתטי לאורך ההיסטוריה של תרבות המערב.
שאלות אודות טיבם של מושגים כגון "היפה" ו"הטוב" עמדו בלב הגותם פילוסופים בעולם העתיק, כמו גם שאלות מדיניות, מוסריות, חברתיות ומגדריות.
סוגיות אלו מצאו ביטוי בשפע של דימויים ביצירות האמנות, בהן מוטבעים ערכי הדמוקרטיה בתקופה הקלאסית והתפיסות הקוסמופוליטיות בתקופה ההלניסטית.
בבסיסה של המחשבה הקלאסית עומדת התפיסה הרואה את הגוף האנושי כביטוי גשמי לרוחו, כך שהבנת הקשר בין תוכן ודימוי בשפה אמנותית זו הינו הכרחי.

הקורס יעסוק בהקניית כלים להבנת שפת הציור, הפיסול והאדריכלות בעולם היווני בהתאם לכרונולוגיה של התפתחותו.
דגש רב יינתן לקשר בין השפה האמנותית לתפיסות עולם רוחניות, תהליכים היסטוריים, חברה ומגדר, מיתולוגיה ודת,
תוך התייחסות למקורות עתיקים ולגישות השונות במחקר.

תאריכי הקורס

27/10/2022
03/11/2022
10/11/2022
17/11/2022
24/11/2022
01/12/2022
08/12/2022
15/12/2022
22/12/2022
29/12/2022
05/01/2023
12/01/2023
19/01/2023

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים