תמונת מנוי: מבוא לאמנות העולם העתיק: יוון ורומא | 0821.1131.01

מבוא לאמנות העולם העתיק: יוון ורומא | 0821.1131.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ יום ה‘ 12:00-14:00

 ד“ר מתי פישר

הקורס יסקור באופן כרונולוגי את התפתחות אמנות יוון ורומא מתחילת התקופה ההיסטורית היוונית (בערך שנת 800 לפנה"ס) ועד סוף תקופת
שלטון הקיסר קונסטנטין ברומא (337 לספירה). בתקופה ארוכה זו של מעל 1000 שנים גיבשו תרבויות יוון ורומא שפה חזותית, מוטיבים אמנותיים
ושיח תאורטי הקשורים קשר אמיץ לחברה שהגתה אותם. אך מעבר להבנת התפתחות האמנות הקלאסית בתוך ההקשר הספציפי שלה אנו מוצאים כי
סוגיות בסיסיות שעלו במסגרתה רלוונטיות גם עתה. לפיכך במהלך הסקירה הכרונולוגית יעלו גם סוגיות מרכזיות שנידונו באמנות הקלאסית והמשיכו
לעמוד במוקד הדיון במהלך התפתחות תרבות המערב, לדוגמא: הגדרת האנושי, היחס לאלים, היפה והמכוער, הגוף העירום, הגברי והנשי, מעמד האמנות
כחיקוי (מימזיס) וכאשליה, התפתחות הדיוקן ביחס למושגי נפש ואישיות, ייצוג נרטיבים באמנות חזותית, ייצוג נוף, אימפריאליות והתפשטות התרבות,
התפתחות הבית הפרטי והערים המסודרות, היחס בין האזרח למדינה. בנוסף נזכיר בקצרה גם התפתחויות אמנותיות בשולי התרבות הקלאסית תוך מיקוד
המבט על אזור יהודה. מבט זה ישמש כמבוא לבסיס הנוסף (היהודי/נוצרי) של התרבות המערבית שהתפתח באזורינו עם תחילת הספירה הנוצרית.

 

תאריכי הקורס

 

12.03.20

19.03.20

26.03.20

02.04.20

23.04.20

30.04.20

07.05.20

14.05.20

21.05.20

04.06.20

11.06.20

18.06.20

25.06.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים