תמונת מנוי: מבוא לאמנות העולם העתיק: יוון ורומא | 0821.1131.01

מבוא לאמנות העולם העתיק: יוון ורומא | 0821.1131.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ | יום ב‘ | 12:00-14:00

 ד“ר ניב אלון

 הקורס יסקור באופן כרונולוגי את התפתחות אמנות יוון ורומא, מתחילת התקופה ההיסטורית היוונית (כשנת 800 לפנה"ס) ועד סוף תקופת שלטון הקיסר קונסטנטין ברומא (337 לספירה).
בתקופה ארוכה זו של מעל אלף שנים גיבשו תרבויות יוון ורומא שפה חזותית ושיח תאורטי על אומנות, אשר ממשיכים לעצב את תפישת האומנות כיום. לצד הסקירה הכרונולוגית, לפיכך, יעלו גם סוגיות מרכזיות כגון זהות, גוף, יופי, אומנות כחיקוי, ומרכז מול פריפריה (בהתמקדות על אזור יהודה).

תאריכי הקורס

08.03.21

15.03.21

22.03.21

05.04.21

12.04.21

19.04.21

26.04.21

03.05.21

10.05.21

24.05.21

31.05.21

07.06.21

14.06.21

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים