תמונת מנוי: מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן משלהי העת העתיקה ועד לאמנות הקרולינגית | 0821.1306.01 | פרופ' אסף פינקוס | ימי ד' 10:00-12:00 | חדר 1, בניין יד קיקואין

מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן משלהי העת העתיקה ועד לאמנות הקרולינגית | 0821.1306.01 | פרופ' אסף פינקוס | ימי ד' 10:00-12:00 | חדר 1, בניין יד קיקואין

העשרה באמנויות
עונה: 2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן, משלהי העת העתיקה ועד לאמנות הקרולינגית

סמסטר ב' | ימי רביעי | 12:00-10:00 | פרופ׳ אסף פינקוס | פתיחה: 29.5.2024

 

אמנות ימה"ב צמחה מתוך צומת דרכים תרבותי מורכב: מפגש בין העולם הרומי, אמנות המזרח הקרוב, אמנות יהודית, שבטית ועוד.

מתוך מפגש זה, ותחת כנפיה של הנצרות, התגבשה אמנות בעלת קודים ואסטרטגיות תקשורתיות שעיצבו את התרבות הויזואלית המערבית עד היום.

השיעור יבקש למפות את ההתרחשות האמנותית בין המאות הרביעית והעשירית באירופה ולהקנות כלים פרשנים והיכרות ראשונית עם האדריכלות,

הפיסול, ציור כתבי היד והציור המונומנטאלי, וכן האמנות הזעירה במרכזי היצירה הבולטים של אגן הים התיכון, ביזנטיון ומערב אירופה.

כמו כן, השיעור ייבחן את אמנות התקופה מתוך גישות תפקודיות של האמנות כדמויי פולחן.

 

מערכת למכירת כרטיסים