תמונת מנוי: מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית | 0821.1620.01

מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית | 0821.1620.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' | יום ב' | 16:00-18:00

ד״ר אורלי שבי

השיעור הינו מבוא לתולדות האמנות הישראלית במאה השנים האחרונות במדיום הציור, הפיסול והצילום. בנוסף להכרות עם זרמים, תערוכות ואמנים מרכזיים,
יושם דגש מיוחד על מאפייניו וייחודו של תחום מחקר זה המעלה שאלות ותובנות הקשורות להיסטוריה והגאו-פוליטיקה של המקום הספציפי, לעיצוב והבניה אידיאולוגית של זהויות שונות,
ולדיאלוג עם מרכזי אמנות ותרבות בעולם. במהלך הסמסטר נערוך סקירה כרונולוגית מסוף המאה ה-19 ועד שנות השבעים,
שתצביע על התפתחותן של מגמות אמנותיות ושנויים המאפיינים את התגבשותה של האמנות המקומית.
השיעורים האחרונים של הקורס יוקדשו למצב האמנות הישראלית העכשווית, תוך דיון בנושאי חתך מרכזיים שהתהוו במהלך שלושת העשורים האחרונים
כגון הסכסוך הישראלי פלסטיני, זיכרון השואה, פוליטיקה של זהויות, אקולוגיה וגלובליזציה.

תאריכי הקורס

24/10/2022
31/10/2022
07/11/2022
14/11/2022
21/11/2022
28/11/2022
05/12/2022
12/12/2022
19/12/2022
26/12/2022
02/01/2023
09/01/2023
16/01/2023

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים