תמונת מנוי: מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד 0821.1528.01

מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד 0821.1528.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0 - 1

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום א׳ 10:00-12:00

ד“ר עדי לוריא־חיון

קורס זה הוא מבוא לאמנות המודרנית המערבית מתחילת המאה העשרים ועד שנות החמישים.
אנו נתמקד בשינויים שתוו את הרעיונות והפרקטיקות של מושגי המודרניזם והאוונגרד תוך הצגה של סוגי אמנות מגוונים המסמנים את המעבר ממסורות הציור, הפיסול והאדריכלות להתפתחות אמנות המיצב, הפרפורמנס והצילום. במהלך השיעורים נתמקד באמנים, ביצירות אמנות, בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים, וכן בטקסטים מכוננים שנכתבו על ידי אמנים אלה.
לצד סקירה היסטורית שתפתח בסזאן ותמשיך עם הפוביזם, הקוביזם, הגשר, הפרש הכחול, הפוטוריזם, ההפשטה הגיאומטרית של מונדריאן ומלביץ', דאדא וסוריאליזם, ועד האקספרסיוניזם המופשט, נדון בביקורת מעמדו של האובייקט, זהות ומגדר, האדם והטבע, משבר הרוח, המשיכה
לאחר, והשפעתן המכרעת שלמלחמות העולם על הייצוג הפלסטי.

תאריכי הקורס

18.10.20

25.10.20

01.11.20

08.11.20

15.11.20

22.11.20

29.11.20

06.12.20

20.12.20

27.12.20

03.01.21

10.01.21

17.01.21

הקורס יתקיים בזום | ההחלטה על הקלטת השיעור נתונה לשיקול דעת המרצה

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים