תמונת מנוי: מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה־ 19 | 0809.1569.01 | ד"ר תמר מאיר | ימי ב' 16:00-18:00| חדר 001, בניין יד קיקואין

מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה־ 19 | 0809.1569.01 | ד"ר תמר מאיר | ימי ב' 16:00-18:00| חדר 001, בניין יד קיקואין

עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה־ 19

סמסטר ב' | ימי שני | שעה 16:00 - 18:00 | ד״ר תמר מאיר | פתיחה: 27.5.2024

 

קורס זה הינו מבוא ביקורתי לתמורות ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה־ 19.

"המאה ה־ 19 הארוכה" (1789-1914) החלה עם המהפכה הצרפתית והסתיימה עם המלחמה הגדולה ביותר שידעה האנושות

עד אותה העת, היא מלחמת העולם הראשונה.

 

בין שני האירועים המכוננים הללו התרחשה מאה סוערת ובה תהפוכות ושינויים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ואידיאולוגיים

רבים. לצידם, התרחשו שינויים תדירים ומרחיקי לכת בעולם האמנות, אשר הובילו להולדתה של האמנות המודרנית.

בשיעור זה נסקור את הזרמים והסגנונות המרכזיים לתקופה: ניאו־קלאסיקה, רומנטיקה, ריאליזם, מודרניזם, אימפרסיוניזם, ועוד. לצידם,

נעסוק בשאלות של חדשנות מול יחס למסורת, תפקידיו ועקרונותיו של הממסד האמנותי והאלטרנטיבות שהוקמו לו,

יציאתה של האמנות מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי, ועוד.

 

 

מערכת למכירת כרטיסים