תמונת מנוי: מבוא לאמנות עכשווית | 0821.1622.01 | ד"ר ורד מימון | ימי ב'  10:00-12:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

מבוא לאמנות עכשווית | 0821.1622.01 | ד"ר ורד מימון | ימי ב' 10:00-12:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

מבוא לאמנות עכשווית

סמסטר ב' | ימי שני | שעה 10:00 - 12:00 | ד״ר ורד מיימון | פתיחה: 27.5.2024

 

המבוא מבקש להקנות לסטודנטים מושגים תיאורטיים וביקורתיים מרכזיים להבנת האמנות העכשווית.

הקורס דן באופנים השונים אשר אמנים משנות ה־60 והילך הגדירו מחדש את האובייקט האמנותי, תפקידו של האמן, ומעמדו של הצופה.

הקורס מתמקד בסוגיית הרדי מייד ובדימוי המנוכס, בהגדרה המחודשת של מושג המדיום דרך חקירות עכשוויות של חלל וגוף,

וביחסים שבין האסתטי והפוליטי בפרקטיקות אמנותיות ביקורתיות.

דגש מיוחד ניתן למקום ותפקיד של האמנות העכשווית בהקשר של הגלובליזציה, בעיקר ביחס
לנושאים כמו שיתוף, קולקטיביות ואקטיביזם.

 

 

מערכת למכירת כרטיסים