תמונת מנוי: מבוא לאמנות עכשווית | 0821.1622.01

מבוא לאמנות עכשווית | 0821.1622.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019/2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ יום ב‘ 10:00-12:00

 ד“ר ורד מיימון

המבוא מבקש להקנות לסטודנטים מושגים תיאורטיים וביקורתיים מרכזיים להבנת האמנות העכשווית. הקורס דן באופנים השונים אשר אמנים משנות

ה־70 והילך הגדירו מחדש את האובייקט האמנותי, תפקידו של האמן, ומעמדו של הצופה. הקורס מתמקד בסוגיית הרדי מייד ובדימוי המנוכס, בהגדרה
המחודשת של מושג המדיום דרך חקירות עכשוויות של חלל וגוף, וביחסים שבין האסתטי והפוליטי בפרקטיקות אמנותיות ביקורתיות. דגש מיוחד ניתן
למקום ותפקיד של האמנות העכשווית בהקשר של הגלובליזציה, בעיקר ביחס לנושאים כמו שיתוף, קולקטיביות ואקטיביזם. 

 

תאריכי הקורס

04.03.19
11.03.19
18.03.19
25.03.19
01.04.19
08.04.19
15.04.19
29.04.19
06.05.19
13.05.19
20.05.19
27.05.19
03.06.19
10.06.19

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים