תמונת מנוי: מבוא לאמנות עכשווית | 0821.1622.01

מבוא לאמנות עכשווית | 0821.1622.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ | יום ב‘ | 10:00-12:00

ד“ר ורד מיימון

המבוא מבקש להקנות לסטודנטים מושגים תיאורטיים וביקורתיים מרכזיים להבנת האמנות העכשווית.
הקורס דן באופנים השונים אשר אמנים משנות ה-60 והילך הגדירו מחדש את האובייקט האמנותי, תפקידו של האמן, ומעמדו של הצופה.
הקורס מתמקד בסוגיית הרדי מייד ובדימוי המנוכס, בהגדרה המחודשת של מושג המדיום דרך חקירות עכשוויות של חלל וגוף, וביחסים שבין האסתטי והפוליטי בפרקטיקות אמנותיות ביקורתיות.
דגש מיוחד ניתן למקום ותפקיד של האמנות העכשווית בהקשר של הגלובליזציה, בעיקר ביחס לנושאים כמו שיתוף, קולקטיביות ואקטיביזם.

תאריכי הקורס

13/03/2023
20/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
24/04/2023
01/05/2023
08/05/2023
15/05/2023
22/05/2023
29/05/2023
05/06/2023
12/06/2023
19/06/2023

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים