תמונת מנוי: מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות | 0821.1009.01

מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות | 0821.1009.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום ה׳ 10:00-12:00

ד"ר יעל יונג

הקורס עוסק באלים הראשיים בפנתאון היווני ובדמויות המרכזיות מן המיתולוגיה היוונית. כל שיעור מתרכז בדמות או בנושא מסוימים וסוקר את צורת הצגתם המשתנה ואופן חדירתם לתקופה הנוצרית המוקדמת ולתקופות מאוחרות יותר. בנוסף, נדונים גם המיתוסים העיקריים והטקסטים העתיקים הרלבנטים.  

 

תאריכי הקורס

31.10.19

07.11.19

14.11.19

21.11.19

28.11.19

05.12.19

12.12.19

19.12.19

26.12.19

02.01.20

09.01.20

16.01.20

23.01.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים