תמונת מנוי: מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות | 0821.1009.01

מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות | 0821.1009.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ה׳ | 10:00-12:00

ד"ר אהוד פתחי

המיתולוגיה הקלאסית הינה אחד מאבני היסוד של התרבות המערבית. היא השפיעה רבות על אמנים, סופרים, פסיכולוגים ואנשי רוח שונים, והיוותה נדבך חשוב של החינוך הפורמלי.
בקורס זה נעסוק בסוגיות מפתח מתוך המיתולוגיה הקלאסית, כאשר הדגש יהיה על הדמויות ועל הסיפורים אשר תרמו לעיצוב התרבות המערבית כפי שאנו מכירים אותה היום.
נלמד להכיר את האלוהיות המרכזיות המופיעות במיתולוגיה, את הגיבורים החשובים ואת המאבקים שלהם, ונבחן את האופן בו סיפורי המיתולוגיה מייצגים ניסיון להבין ולהסביר את העולם.
נדון בפולחן האלוהיות ובכתות המיסטריה המרכזיות. נלמד להכיר את יצורי הכלאיים, את המפלצות המיתולוגיות ואת הדמויות אשר עברו מטמורפוזות.
נבחן את הייצוגים האמנותיים של הדמויות המיתולוגיות, ונדון באופן בו ההקשר של הייצוג משפיע על אופן ההצגה.
בנוסף נבחן את האופן בו השתנה הייצוג בתקופות השונות, מיוון הקלאסית, דרך ההלניזם והאמנות הרומית,
ועד לשלהי העת העתיקה, ונדון באימוץ של חלק מהאיקונוגרפיה באמנות הנצרות הקדומה.

 

תאריכי הקורס

16/03/2023
23/03/2023
30/03/2023
20/04/2023
27/04/2023
04/05/2023
11/05/2023
18/05/2023
01/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
22/06/2023
29/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים