תמונת מנוי: מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף – רומנסק וגותיקה | 0821.1312.01

מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף – רומנסק וגותיקה | 0821.1312.01

עונה: 2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ יום ד‘ 10:00-12:00

ד“ר גילי שלום

לפי חזון יוחנן, בתום המילניום – שנת האלף – ישוחרר השטן מכלאו ותפתח
המלחמה האחרונה בין כוחות האל והשאול. כיצד השפיעה תפיסה זו על האמנות?

הקורס ייבחן את התהוותה של האמנות המונומנטאלית של ימה"ב עם חלוף שנת האלף תוך התייחסות לשלוש חטיבות מרכזיות:

האמנות האוטונית, הרומנסק, והגותיקה כמו כן, ייבחנו תהליכים מקבילים באמנות הביזנטית התיכונה. יצירות האמנות תנותחנה לאור שינויים פוליטיים ואינטלקטואליים
בחברה של ימה"ב. אלו יהוו בסיס לדיון במושג ה"רנסנס" של ימה"ב, טעם התקופה, מיסטיקה ורציונליזם באמנות, חזיונות סוף העולם ויום הדין, מרכז ושוליים, פטרונות ועוד.

 

תאריכי הקורס

27.02.19
06.03.19
13.03.19
20.03.19
27.03.19
03.04.19
10.04.19
01.05.19
15.05.19
22.05.19
29.05.19
05.06.19
12.06.19

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים