תמונת מנוי: מבוא ללימודי טלוויזיה | 0851.6531.01

מבוא ללימודי טלוויזיה | 0851.6531.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ד׳ | 12:00-14:00

ד"ר איתי חרל"פ

מטרת הקורס היא להציג מבט כללי על התחום הנקרא "לימודי טלוויזיה", כאשר נמקד ברובו של הקורס במאפייני הטקסט הטלוויזיוני, וזה בהשפעת גישות המגיעות בעיקר ממדעי הרוח.

את הקורס נתחיל בהצגת תשובות שונות לשאלה "כיצד הטלוויזיה משפיעה על צופיה?", כאשר תחילה נפנה לתשובות השייכות יותר למדעי החברה ולמחקרים אמפיריים.

בהמשך נציע תשובות מופשטות ומורכבות יותר לשאלה זו, תשובות המושפעות מגישות ניאו-מרקסיסטיות, מתפיסות של דטרמיניזם טכנולוגי ומתיאוריות של גלובליזציה.

בחלקו השני והמרכזי של הקורס נתמקד במאפייניו הייחודים של הטקסט הטלוויזיוני כאשר נשאל מהן ההבטחות שטקסט זה מבטיח לצופיו וצופותיו,
מהם מאפייניו הנרטיביים הייחודים, ומהו ז'אנר טלוויזיוני.

בסופו של הקורס נתמקד בשני ז'אנרים מרכזיים, ואולי אף מנוגדים, ז'אנר המציאות וז'אנר תוכניות ה"איכות". 

תאריכי הקורס

15/03/2023
22/03/2023
29/03/2023
19/04/2023
03/05/2023
10/05/2023
17/05/2023
24/05/2023
31/05/2023
07/06/2023
14/06/2023
21/06/2023
28/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים