תמונת מנוי: מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות | 0881.1212.01

מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות | 0881.1212.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2018/2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ה׳ 12:00-14:00

ד“ר נעמי מאירי דן

מהפכות חברתיות ותמורות כלכליות, התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות, כוחות פוליטיים, מגמות והלכי־רוח תרבותיים ואמנותיים, כמו גם אירועים חד פעמיים, כל אלו משפיעים על השיח האדריכלי — ועל היצירה האדריכלית. מטבע הדברים, השיח והיצירה האדריכליים ישפיעו, בתורם, על ה"חברה" במובנו הרחב ביותר של המושג. במוקדו של כל אחד מהשיעורים תוצב סוגיה מסוימת, הנוגעת במידה ובצורה זו או אחרת בקשרים שבין האדריכלות לבין סוגיות של פונקציונליות ואסתטיקה; בין האדריכלות – בת הזמן לבין ההיסטוריה של האדריכלות; בין האדריכלות לבין האדריכל, מזה, והמזמין/משתמש/ מפענח (החל בשליט היחיד, עבור בקהילת המשתמשים וכלה במי שמבקשים לקרוא את היצירה האדריכלית בתור מרכיב תרבותי; ובין האדריכלות לבין מדיה ותצורות אחרים של אמנות/ תרבות חזותית. הדיון אינו כרונולוגי. וכך, קורס זה מבקש לבוא בנוסף לקורסי תולדות האדריכלות.

 

תאריכי הקורס

28.02.19

07.03.19

14.03.19

28.03.19

04.04.19

11.04.19

02.05.19

16.05.19

23.05.19

30.05.19

06.06.19

13.06.19

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים