תמונת מנוי: מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01

מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ב׳ | 12:00-16:00

ד"'ר שמוליק דובדבני

הקורס יחקור באופן ביקורתי את התפקיד המורכב שמגלם הקולנוע הישראלי בעיצוב הלאומיות הישראלית המודרנית מתקופת היישוב העברי ועד ימנו.

הדיון בתולדות הקולנוע הישראלי יערך תוך בחינת צמתים היסטוריים, חברתיים ופוליטיים מרכזיים המרכיבים את דיוקנה של החברה הישראלית.

נחקור נושאים כמו נרטיב־העל הציוני, תרבות הצבא והמלחמה, המתח האתני בין מזרחים ואשכנזים, הסכסוך הישראלי־פלסטיני, ייצוג זיכרון השואה, דימוי האישה, ועוד.
נבדוק ז'אנרים וזרמים קולנועיים מרכזיים כמו הקולנוע הציוני, הז'אנר הלאומי־הרואי, מודרניזם בסרטי "הרגישות החדשה", ז'אנר ה"בורקס", סרטי נשים, קולנוע הגבול של שנות התשעים, קולנוע פוסט־טראומטי של שנות האלפיים, וכן תמות אסתטיות ומבנים נרטיביים קולנועיים שמעצבים את הייצוג של הזהות הלאומית בסרטים ישראליים.

תאריכי הקורס

21.02.2022

28.02.2022

07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

04.04.2022

25.04.2022

02.05.2022

09.05.2022

16.05.2022

23.05.2022

30.05.2022

06.06.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים