תמונת מנוי: מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01

מבוא לקולנוע ישראלי | 0851.6595.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0 - 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ב׳ | 12:00-16:00

ד"'ר שמוליק דובדבני

הקורס יחקור באופן ביקורתי את התפקיד המורכב שמגלם הקולנוע הישראלי בעיצוב הלאומיות הישראלית המודרנית מתקופת היישוב העברי ועד ימנו.

הדיון בתולדות הקולנוע הישראלי יערך תוך בחינת צמתים היסטוריים, חברתיים ופוליטיים מרכזיים המרכיבים את דיוקנה של החברה הישראלית.

נחקור נושאים כמו נרטיב־העל הציוני, תרבות הצבא והמלחמה, המתח האתני בין מזרחים ואשכנזים, הסכסוך הישראלי־פלסטיני, ייצוג זיכרון השואה, דימוי האישה, ועוד.
נבדוק ז'אנרים וזרמים קולנועיים מרכזיים כמו הקולנוע הציוני, הז'אנר הלאומי־הרואי,
מודרניזם בסרטי "הרגישות החדשה", ז'אנר ה"בורקס", סרטי נשים, קולנוע הגבול של שנות התשעים, קולנוע פוסט־טראומטי של שנות האלפיים,
וכן תמות אסתטיות ומבנים נרטיביים קולנועיים שמעצבים את הייצוג של הזהות הלאומית בסרטים ישראליים.

תאריכי הקורס

13/03/2023
20/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
24/04/2023
01/05/2023
08/05/2023
15/05/2023
22/05/2023
29/05/2023
05/06/2023
12/06/2023
19/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים