תמונת מנוי: מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01

מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ד' | 08:00-12:00

ד"ר רועי אופנהיים

"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוזיקה?"

בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוזיקאלית והתבוננות במרכיבים המוזיקאליים.
התבוננות באפשרויות התחביר המוזיקאלי על כל גווניו (הארגון הצלילי של המֶ שֶ ך, הגובה, הגוון והעוצמה)
דרך יצירות מופת מוזיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוזיקאלית חדשה.
וכן, האזנה מודרכת ליצירות מוזיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות (תאטרון, מחול, קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.

חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של המוזיקה:
מוזיקה וזמן, מוזיקה ורגשות, מוזיקה ונרטיב, משמעות ופרשנות מוזיקאלית.
הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוזיקה אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוזיקה".

תאריכי הקורס

26/10/2022
02/11/2022
09/11/2022
16/11/2022
23/11/2022
30/11/2022
07/12/2022
14/12/2022
21/12/2022
28/12/2022
04/01/2023
11/01/2023
18/01/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים