תמונת מנוי: מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01

מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ד' | 10:00-14:00

ד"ר רועי אופנהיים

"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוזיקה?"

בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוזיקאלית והתבוננות במרכיבים המוזיקאליים.
התבוננות באפשרויות התחביר המוזיקאלי על כל גווניו (הארגון הצלילי של המֶ שֶ ך, הגובה, הגוון והעוצמה) דרך יצירות מופת מוזיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוזיקאלית חדשה.
וכן, האזנה מודרכת ליצירות מוזיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות (תאטרון, מחול, קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.

חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של המוזיקה: מוזיקה וזמן, מוזיקה ורגשות, מוזיקה ונרטיב, משמעות ופרשנות מוזיקאלית.
הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוזיקה אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוזיקה".

תאריכי הקורס

21.10.20

28.10.20

04.11.20

11.11.20

18.11.20

25.11.20

02.12.20

09.12.20

16.12.20

23.12.20

30.12.20

06.01.21

13.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים