תמונת מנוי: מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01

מבוא לשפת המוזיקה | 0861.1301.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ד' | 10:00-14:00

ד"ר רועי אופנהיים

"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוזיקה?"

בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוזיקאלית והתבוננות במרכיבים המוזיקאליים.
התבוננות באפשרויות התחביר המוזיקאלי על כל גווניו (הארגון הצלילי של המֶ שֶ ך, הגובה, הגוון והעוצמה) דרך יצירות מופת מוזיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוזיקאלית חדשה.
וכן, האזנה מודרכת ליצירות מוזיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות (תאטרון, מחול, קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.

חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של המוזיקה: מוזיקה וזמן, מוזיקה ורגשות, מוזיקה ונרטיב, משמעות ופרשנות מוזיקאלית.
הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוזיקה אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוזיקה".

תאריכי הקורס

13.10.2021

20.10.2021

27.10.2021

03.11.2021

10.11.2021

17.11.2021

24.11.2021

01.12.2021

08.12.2021

15.12.2021

22.12.2021

29.12.2021

05.01.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים