תמונת מנוי: מבוא לשפת הקולנוע | 0861.1107.01

מבוא לשפת הקולנוע | 0861.1107.01

קורסים בתכנית הרב-תחומית
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ג׳ 16:00-20:00

ד"ר שמוליק דובדבני

הקורס יציג את מרכיביה המרכזיים של השפה הקולנועית, ובאמצעותם את האופן שבו נוצרת משמעות המושתתת על אלמנטים ויזואליים וקוליים. בנוסף, נעסוק בסוגיות תיאורטיות ואידיאולוגיות הנובעות מעצם מרכזיותו של המבט בחוויה הקולנועית, והקשורות לסוגיית הקולנוע כשפה.

*הקרנת סרטים לקורס זה תתקיים בימי ג' בין השעות 18:00-20:00

 

תאריכי הקורס

05.03.19
12.03.19
19.03.19
26.03.19
02.04.19
09.04.19
30.04.19
07.05.19
14.05.19
21.05.19
28.05.19
04.06.19
11.06.19

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים