תמונת מנוי: מבוא לשפת הקולנוע | 0861.1107.01 | ד"ר שמוליק דובדבני | סמסטר ב'  | ימי ג' 16:00-18:00 - אולם פאסטליכט, בניין מכסיקו + 18:00-20:00	, חדר 206א, בניין מקסיקו

מבוא לשפת הקולנוע | 0861.1107.01 | ד"ר שמוליק דובדבני | סמסטר ב' | ימי ג' 16:00-18:00 - אולם פאסטליכט, בניין מכסיקו + 18:00-20:00 , חדר 206א, בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 750.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

מבוא לשפת הקולנוע

סמסטר ב' | ימי שלישי | שעה 16:00 - 20:00 | ד״ר שמוליק דובדבני | פתיחה: 28.5.2024

 

הקורס יציג את מרכיביה המרכזיים של השפה הקולנועית,

ובאמצעותם את האופן שבו נוצרת משמעות המושתתת על אלמנטים ויזואליים וקוליים.

בנוסף, נעסוק בסוגיות תיאורטיות ואידיאולוגיות הנובעות מעצם מרכזיותו של המבט בחוויה הקולנועית,

והקשורות לסוגיית הקולנוע כשפה.

 

*קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים.

מערכת למכירת כרטיסים