תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע ב' | 0851.6235.01

מבוא לתולדות הקולנוע ב' | 0851.6235.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ג׳ | 10:00-14:00

"תולדות הקולנוע ב'" מבקש למפות דמויות, תנועות ומגמות מרכזיות בעשיית סרטים מ1945 ועד שלהי המאה העשרים.
תוך מתן תשומת לב להתפתחויות תעשייתיות במסגרת הלאום וכן לנקודות מפגש טרנסלאומיות, הקורס יתמקד ביחסים בין הקולנוע לאחר מלה"ע השניה לבין הפופולרי והאמנותי, הפוליטי והמסחרי.
בין הנושאים שידונו בהקשר זה: הניאו ריאליזם והרנסנס השני של הקולנוע האיטלקי; הגל החדש הצרפתי; תור הזהב של הקולנוע היפני; סרטי "כיור המטבח" הבריטיים; קולנוע פופולרי ואמנותי במדינות האיסלאם; דעיכתה של מערכת האולפנים ההוליוודית ועליית "הוליווד החדשה"; הקולנוע הגרמני החדש; קולנוע שלישי באמריקה הלטינית ובאפריקה; עשיית סרטים מאחורי מסך הברזל; בוליווד והקולנוע ההודי המקביל; עידן הבלוקבאסטר והתפתחות הקולנוע האמריקני העצמאי.

תאריכי הקורס

09.03.21

16.03.21

06.04.21

13.04.21

20.04.21

27.04.21

04.05.21

11.05.21

18.05.21

25.05.21

01.06.21

08.06.21

15.06.21

קורס זה נחלק לארבע שעות הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים