תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע  א׳ | 0851.6234.01

מבוא לתולדות הקולנוע א׳ | 0851.6234.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ג' | 10:00-16:00

 ד"ר דן חיוטין

"מבוא לתולדות הקולנוע א'" מבקש למפות דמויות, תנועות ומגמות מרכזיות בעשיית סרטים מראשית המדיום בסוף המאה ה19 ועד השנים הראשונות לאחר מלה"ע 2.
תוך מתן תשומת לב להקשרים החברתיים וההיסטוריים שבתוכם היצירה הקולנועית צומחת,
הקורס יתמקד באופן שבו הקולנוע בתקופה זאת התייחס למתח בין הפופולרי לאוונגארדי, לשינויים בתשתית הטכנולוגית שלו ולמאמץ לגשר בין הלאומי לטרנסלאומי.
בין הנושאים שידונו בהקשר זה: התפתחות הסרט המוקדם מאטרקציות למבנים סיפוריים; התגבשות השפה הקלאסית בהוליווד של סוף העידן האילם; מודרניזם קולנועי בצרפת, גרמניה וברה"מ בשנות העשרים;  
המעבר לקולנוע המדבר והתמסדות שיטת האולפנים ההוליוודית; תנועת הריאליזם הפואטי הצרפתי; קולנוע מגויס בגרמניה, ברה"מ וארה"ב בצל מלחמת העולם השנייה;
עליית הניאו ריאליזם האיטלקי; וקולנוע אמנות אוטרי בצרפת ובריטניה לפני הגלים החדשים. 

תאריכי הקורס

25/10/2022
01/11/2022
08/11/2022
15/11/2022
22/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
13/12/2022
20/12/2022
27/12/2022
03/01/2023
10/01/2023
17/01/2023

קורס זה נחלק לארבע שעות הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים