תמונת מנוי: מבוא לתולדות הקולנוע – א׳ | 0851.6234.01

מבוא לתולדות הקולנוע – א׳ | 0851.6234.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום ג' 10:00-14:00

 ד"ר דן חיוטין

ב"מבוא לתולדות הקולנוע א'" מבקש למפות דמויות, תנועות ומגמות מרכזיות בעשיית סרטים מראשית המדיום בסוף המאה ה19 ועד השנים הראשונות לאחר מלה"ע 2. תוך מתן תשומת לב להקשרים החברתיים וההיסטוריים שבתוכם היצירה הקולנועית צומחת, הקורס יתמקד באופן שבו הקולנוע בתקופה זאת התייחס למתח בין הפופולרי לאוונגארדי, לשינויים בתשתית הטכנולוגית שלו ולמאמץ לגשר בין הלאומי לטרנסלאומי. בין הנושאים שידונו בהקשר זה: התפתחות הסרט המוקדם מאטרקציות למבנים סיפוריים; התגבשות השפה הקלאסית בהוליווד של סוף העידן האילם; מודרניזם קולנועי בצרפת, גרמניה וברה"מ בשנות העשרים;  המעבר לקולנוע המדבר והתמסדות שיטת האולפנים ההוליוודית; תנועת הריאליזם הפואטי הצרפתי; קולנוע מגוייס בגרמניה, ברה"מ וארה"ב בצל מלחמת העולם השנייה; עליית הניאו ריאליזם האיטלקי; וקולנוע אמנות אוטרי בצרפת ובריטניה לפני הגלים החדשים..
*הקרנת סרטים לשיעור זה בימי ג' שעה 14:00-16:00

 

תאריכי הקורס

29.10.19

05.11.19

12.11.19

19.11.19

26.11.19

03.12.19

10.12.19

17.12.19

24.12.19

31.12.20

07.01.20

14.01.20

21.01.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים