תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות  | 0881.4216.01

מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות | 0881.4216.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום א׳ 14:00-16:00

ד״ר יואב שיבר

ככל עשייה תרבותית, גם האדריכלות הנה פרקטיקה הטעונה משמעות, החורגת מהיבטיה הפיזיים גרידא והפונקציונליים הצרים. ככזו, היא תובעת מסגרת מושגית שתסייע לחשיפתה. על מבעים אדריכליים להיתפס כהיגדים ביחס לאדם ולעולם. עשייה אדריכלית לעולם אינה תמימה, אלא כרוכה בהשקפת עולם ובמערכים חברתיים ואידיאולוגיים קורס זה מבקש לכונן את היסודות לקריאה ביקורתית של ההופעה האדריכלית מבעד לשלושה מוקדים תיאורטיים, שלושה מרחבים פרשניים: מרחב לשוני, מרחב פנומנולוגי ומרחב חברתי. הראשון, קורא את האדריכלות כמערכת תקשורת ועוסק בהתכוונות ההיגד האדריכלי ובשיבושו , השני קורא את האדריכלות כחלק מתפיסת האני ביחסו לעולם, כניסיון לחשיפת משמעויות אקזיסטנציאליות ופואטיות ואלו השלישי, קורא את האדריכלות כפרקטיקה חברתית ומכאן גוזר את משמעותה ותפקידה.

 

 

תאריכי הקורס

 

27.10.19

03.11.19

10.11.19

17.11.19

24.11.19

01.12.19

08.12.19

15.12.19

29.12.19

22.12.19

05.01.20

12.01.20

19.01.20

26.01.20

 

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים