תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות  | 0881.4216.01

מבוא לתיאוריות ביקורתיות באדריכלות | 0881.4216.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א' | יום ה' | 13:00-15:00

ד״ר יואב שיבר

כל חברה, כתב ברנרד טשומי, מצפה כי הארכיטקטורה תשקף את האידאלים שלה ותביית את פחדיה העמוקים יותר. (Tchumi, B. 1976-7 ).
ככל עשייה תרבותית, גם האדריכלות הנה פרקטיקה הטעונה משמעות, החורגת מהיבטיה הפיזיים גרידא והפונקציונליים הצרים. 
קורס זה מבקש לכונן את היסודות לקריאה ביקורתית של ההופעה האדריכלית מבעד לשלושה מוקדים תיאורטיים, שלושה מרחבים פרשניים: מרחב לשוני, מרחב פנומנולוגי ומרחב חברתי.
הראשון, קורא את האדריכלות כמערכת תקשורת ועוסק בהתכוונות ההיגד האדריכלי ובשיבושו ,
השני קורא את האדריכלות כחלק מתפיסת האני ביחסו לעולם, כניסיון לחשיפת משמעויות אקזיסטנציאליות ופואטיות
ואלו השלישי, קורא את האדריכלות כפרקטיקה חברתית ומכאן גוזר את משמעותה ותפקידה.

תאריכי הקורס

27/10/2022
03/11/2022
10/11/2022
17/11/2022
24/11/2022
01/12/2022
08/12/2022
15/12/2022
22/12/2022
29/12/2022
05/01/2023
12/01/2023
19/01/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים