תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות קולנועיות | 0851.6524.01

מבוא לתיאוריות קולנועיות | 0851.6524.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום ג' 16:00-18:00

ד"ר בועז חגין

הקורס ידון באופן ביקורתי בטקסטים מאירופה ומצפון אמריקה שהתגבשו לכדי קנון התיאוריה הקולנועית. נעסוק בתיאוריה הקלסית, שבה יוצרים
והוגים ביטאו שאיפות, פנטזיות ופחדים ביחס למדיום החדש שהופיע בסוף המאה ה־19 ,וכן במתודות שהתפתחו כדי לנתח ולהבין את המדיום בעיקר מאז
שנות ה־60 של המאה ה־20 .הקורס מחייב קריאה אינטנסיבית של טקסטים תיאורטיים של חוקרי קולנוע ותרבות וילווה בתרגיל שיעמיק את הנושאים הנדונים בקורס המבוא ויערוך קריאה צמודה של טקסטים תיאורטיים.

 

תאריכי הקורס

29.10.19

05.11.19

12.11.19

19.11.19

26.11.19

03.12.19

10.12.19

17.12.19

24.12.19

31.12.20

07.01.20

14.01.20

21.01.20

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים