תמונת מנוי: מבוא לתיאוריות קולנועיות | 0851.6524.01

מבוא לתיאוריות קולנועיות | 0851.6524.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ג' | 16:00-18:00

ד"ר איתי חרל"פ

הקורס ידון באופן ביקורתי בטקסטים מאירופה ומצפון אמריקה שהתגבשו לכדי קנון התיאוריה הקולנועית. נעסוק בתיאוריה הקלסית, שבה יוצרים והוגים ביטאו שאיפות, פנטזיות ופחדים ביחס למדיום החדש שהופיע בסוף המאה ה־19, וכן במתודות שהתפתחו כדי לנתח ולהבין את המדיום בעיקר מאז שנות ה־60 של המאה ה־20.

הקורס מחייב קריאה אינטנסיבית של טקסטים תיאורטיים של חוקרי קולנוע ותרבות וילווה בתרגיל שיעמיק את הנושאים הנדונים בקורס המבוא ויערוך קריאה צמודה של טקסטים תיאורטיים.

תאריכי הקורס

12.10.2021

19.10.2021

26.10.2021

02.11.2021

09.11.2021

16.11.2021

23.11.2021

30.11.2021

07.12.2021

14.12.2021

21.12.2021

28.12.2021

04.01.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים