תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון המודרני | 0811.2137.01

מבוא לתיאטרון המודרני | 0811.2137.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ב׳ | 12:00-14:00

ד"ר דרור הררי

הקורס סוקר מגמות מרכזיות בתיאטרון ובמופע החי מראשית המאה ה-19 ועד מחצית המאה ה-20.
בנוסף, הוא מציע בחינה ביקורתית של הניסיונות השונים שנעשו לאורך צמיחתו של התיאטרון המודרני להתמודד באופן מעשי ותיאורטי עם השאלות
: "מהו התיאטרון, ומה תפקידו?"

תאריכי הקורס

24/10/2022
31/10/2022
07/11/2022
14/11/2022
21/11/2022
28/11/2022
05/12/2022
12/12/2022
19/12/2022
26/12/2022
02/01/2023
09/01/2023
16/01/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים