תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני | 0811.1343.01

מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני | 0811.1343.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום ה׳ | 10:00-12:00

ד"ר דרור הררי

הפוסט מודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית, בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה-20.

כיצד משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני?

נעמוד על מספר מושגים מרכזיים בתיאורי הפוסטמודרנית– דקונסטרוקציה, פרודיה, ריזום, סימולקרה, אינטרטקסטואליות ופרפורמנס –ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף המאה ה-20. פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט-דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.

תאריכי הקורס

24.02.2022

03.03.2022

10.03.2022

24.03.2022

31.03.2022

07.04.2022

11.04.2022

28.04.2022

12.05.2022

19.05.2022

26.05.2022

02.06.2022

09.06.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים