תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01

מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום א׳ 10:00-12:00

ד"ר יאיר ליפשיץ

קורס המבוא יבחן את העשייה התיאטרונית המקומית, הישראלית והפלסטינית, מתוך עיון במרכיבי היסוד של אמנות התיאטרון – גוף, חלל וזמן – ובמשמעות החברתית והפוליטית שניתנת לאלו על הבמה. נבחן את התיאטרון כאמנות שפועלת בהקשר של הקהילה הלאומית, שמשחקת עם זהויות, מאשרת ומערערת אותן, וכזירה שעל במתה מכוננים ומפרקים מיתוסים תרבותיים, זיכרונות והיסטוריות. תוך קריאה צמודה של יצירות מפתח בתיאטרון הישראלי והפלסטיני ומיקומן בהקשר ההיסטורי והתיאטרוני שלהן, ננסה להבין כמה מן הקונפליקטים וקווי המתח התשתיתיים שאפיינו ומאפיינים את העשייה התיאטרונית המקומית מאז 1948.

 

תאריכי הקורס

 

27.10.19

03.11.19

10.11.19

17.11.19

24.11.19

01.12.19

08.12.19

15.12.19

29.12.19

22.12.19

05.01.20

12.01.20

19.01.20

26.01.20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים