תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01

מבוא לתיאטרון מקומי | 0811.1134.01

קורסים באמנות התיאטרון
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0 - 1

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום א׳ | 10:00-12:00

ד"ר יאיר ליפשיץ

קורס המבוא יבחן את העשייה התיאטרונית המקומית, הישראלית והפלסטינית,
מתוך עיון במרכיבי היסוד של אמנות התיאטרון – גוף, חלל וזמן – ובמשמעות החברתית והפוליטית שניתנת לאלו על הבמה.

נבחן את התיאטרון כאמנות שפועלת בהקשר של הקהילה הלאומית, שמשחקת עם זהויות, מאשרת ומערערת אותן,
וכזירה שעל במתה מכוננים ומפרקים מיתוסים תרבותיים, זיכרונות והיסטוריות.
תוך קריאה צמודה של יצירות מפתח בתיאטרון הישראלי והפלסטיני ומיקומן בהקשר ההיסטורי והתיאטרוני שלהן, ננסה להבין כמה מן הקונפליקטים וקווי המתח התשתיתיים
שאפיינו ומאפיינים את העשייה התיאטרונית המקומית מאז 1948.

תאריכי הקורס
23/10/2022
30/10/2022
06/11/2022
13/11/2022
20/11/2022
27/11/2022
04/12/2022
11/12/2022
18/12/2022
01/01/2023
08/01/2023
15/01/2023
22/01/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים