תמונת מנוי: מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני | 0811.1343.01 | ד"ר דרור הררי | ימי ד' 14:00-16:00 | חדר 120, בניין מקסיקו

מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני | 0811.1343.01 | ד"ר דרור הררי | ימי ד' 14:00-16:00 | חדר 120, בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

מבוא לתיאטרון פוסט־מודרני

סמסטר ב' | ימי רביעי | שעה 14:00 - 16:00 | ד״ר דרור הררי | פתיחה: 29.5.2024

 

הפוסטמודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית, בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה־20.

כיצד משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני?

נעמוד על מספר מושגים מרכזיים בתיאוריה הפוסטמודרנית - דקונסטרוקציה, פרודיה, ריזום, סימולקרה,

אינטרטקסטואליות ופרפורמנס - ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף המאה ה־20.

 

פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט־דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.

 

 

 

בחירת הרכב המנוי

הגדרות הדפדפן שלך לא מאפשרות להתקדם
יש ללחוץ על הכפתור למטה בכדי להמשיך
לרכישת כרטיסים לחץ כאן

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת למכירת כרטיסים