תמונת מנוי: מבוא לתרבות חזותית (ניתוח יצירות אמנות א') | 0881.1211.01

מבוא לתרבות חזותית (ניתוח יצירות אמנות א') | 0881.1211.01

קורסים באדריכלות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום ה׳ 12:00-14:00

ד״ר נעמי מאירי דן

לדעת לראות" (לאונרדו דה וינצ'י);

ככל שאתה יודע יותר, אתה רואה יותר" (אלדוס האקסלי)

 מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות תיאור, ניתוח ופרשנות של דימויים חזותיים, בכלל, ושל יצירות אמנות, בפרט. אלו לצד אלו ייבחנו המרכיבים הצורניים והתכניים של הדימוי ושל היצירה, תוך עיון בהקשרים ובנסיבות שנוצרו בהם ונועדו אליהם. נוסף על כך, תינתן הדעת גם על מקומו של קורא (עצמאי) ועל מקומה של קריאה (ביקורתית או חלופית) שאינם מחויבים ל"כוונת המחבר". במלים אחרות, שיח "מודרניסטי" ושיח "פוסט-מודרניסטי" יוצגו הן כאופציות מנוגדות / חלופיות הן ככאלו שניתן לשזור ביניהן לפיענוח רב רבדי של הדימוי/היצירה החזותי/ת.

במהלך הסמסטר ייבחנו האופנים השונים שבהם הצופה קולט מסרים חזותיים – ברמה החושית והתפיסתית, כאחת..

בין היתר יידונו הסוגיות הבאות:

מהי אמנות? מה בין אָמנות לאוּמנות? ומה בין אמנות טובה לאמנות שאינה טובה?

תגובה חושית למרכיבים צורניים, דוגמת קו (ותנועה), צבע (ואור), תבנית וקומפוזיציהמלה ותמונה – על היחס המורכב בין המדיום הטקסטואלי למדיום החזותי;

מקור ומקוריות – על הפנייה של היוצר לעבר ו/או לקיים לצורך העמדה של מסר חדש וייחודי.

תאריכי הקורס

31.10.19

07.11.19

14.11.19

21.11.19

28.11.19

05.12.19

12.12.19

19.12.19

26.12.19

02.01.20

09.01.20

16.01.20

23.01.20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים