תמונת מנוי: מבוא לתרבות פופולרית (חדש) | 0851.6236.01

מבוא לתרבות פופולרית (חדש) | 0851.6236.01

עונה: 2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ד׳ 14:00-16:00

מר סלבה גרינברג

קורס זה מציג כלי ניתוח לתרבות פופולרית תוך דגש על הדגמות מקולנוע, מטלוויזיה וממדיה דיגיטלית ומתרבות ויזואלית. הוא מציג באופן מבואי נושאים מרכזיים הן ליוצרות/ים והן לחוקרות/ים שמהווים בסיס להמשך הלימודים העיוניים בשנה ב׳.

 

תאריכי הקורס

27.02.19

06.03.19

13.03.19

20.03.19

27.03.19

03.04.19

10.04.19

01.05.19

15.05.19

22.05.19

29.05.19

05.06.19

12.06.19

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים