תמונת מנוי: מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01

מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום א׳ 16:00-20:00

בהנחיית: גב' יעל מזור

שעתיים שיעור + שעתיים הקרנת סרטים

קורס זה עוקב אחר הקולנוע הגרמני שנוצר לאחר נפילת החומה, ומבקש לבחון איך והאם ניתן לראות קולנוע זה כקולנוע לאומי, זאת דרך הפרספקטיבה המחקרית הטרנסלאומית המבקשת לבחון את השינויים הכלכליים, הפוליטיים וההיסטוריים שגרמניה עברה, וכיצד תהליכים אלו שינו לא רק את מעמדה של גרמניה בתוך הקהילה האירופית, אלא גם הפכו על פיה את תעשיית הקולנוע שלה. נבחן מספר טופוסים חוזרים בקולנוע הגרמני העכשווי, בחלוקה לשלוש חטיבות נושא, אשר באמצעותם דנים יוצרים שונים בסוגיות הרלוונטיות לתקופתם: מהו קולנוע לאומי בעידן של קופרודוקציות, נרטיבים היסטוריים והבעייתיות בהגדרת היסטוריה לאומית אחידה, הקולנוע ככלי לדיון בהיסטוריה ובגרמניה ה'מאוחדת', מהי זהות גרמנית והאם בכלל ניתן לדבר על זהות גרמנית אחת. לא פעם נראה כי התשובה לכך אינה טמונה באישוש הלאומיות הגרמנית, כי אם בפירוק התפיסה כי קיימת זהות גרמנית יחידה והחלפתה של זו באפשרות של ריבוי זהויות, או לחילופין, בהמנעות מודעת מהנסיון לקטלג את הזהות הגרמנית דרך הגדרות מקובעות. בין הנושאים שיידונו במהלך הקורס נזכיר את: המרחב של ברלין כמוקד לדיון בעיצוב דמותה של גרמניה ה'חדשה', האיחוד כאוטופיה והנוסטלגיה למזרח ('Ostalgie'), סרטי ה'מורשת' של גרמניה ושיווק ההיסטוריה הגרמנית לעולם, מהגרים, מיעוטים ופליטים ומקומם בקולנוע הגרמני של ימינו.

 

 

תאריכי הקורס

08.03.20
15.03.20
22.03.20
29.03.20
19.04.20
26.04.20
03.05.20
10.05.20
17.05.20
24.05.20
31.05.20
07.06.20
14.06.20

21.06.20

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים