תמונת מנוי: מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01

מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי | 0851.6231.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ יום ג׳ 12:00-14:00

בהנחיית: גב' יעל מזור

קורס זה עוקב אחר הקולנוע הגרמני שנוצר לאחר נפילת החומה, ומבקש לבחון איך והאם ניתן לראות קולנוע זה כקולנוע לאומי,
זאת דרך הפרספקטיבה המחקרית הטרנסלאומית המבקשת לבחון את השינויים הכלכליים, הפוליטיים וההיסטוריים שגרמניה עברה,
וכיצד תהליכים אלו שינו לא רק את מעמדה של גרמניה בתוך הקהילה האירופית, אלא גם הפכו על פיה את תעשיית הקולנוע שלה.
נבחן מספר דפוסים חוזרים בקולנוע הגרמני העכשווי, אשר באמצעותם דנים יוצרים שונים בסוגיות הרלוונטיות לתקופתם:
מהו קולנוע לאומי בעידן של קופרודוקציות, נרטיבים היסטוריים והבעייתיות בהגדרת היסטוריה לאומית אחידה,
הקולנוע ככלי לדיון בהיסטוריה ובגרמניה ה'מאוחדת', מהי זהות גרמנית והאם בכלל ניתן לדבר על זהות גרמנית אחת. 

תאריכי הקורס

14/03/2023
21/03/2023
28/03/2023
18/04/2023
02/05/2023
09/05/2023
16/05/2023
23/05/2023
30/05/2023
06/06/2023
13/06/2023
20/06/2023
27/06/2023

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים