תמונת מנוי: מבע קולנועי | 0851.6548.01

מבע קולנועי | 0851.6548.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ד' | 14:00-16:00

ד"ר אודיה כהן רז

הקורס יציג את הטכניקה והמבע של הטקסט הקולנועי: יחידת המבע הבסיסיתשל הצילום הבודד ("פריים") ועיצובו ("מיזנסצנה"); תחביר יחידות מבע כגון הרצף הקולנועי של ה"שוט", הסצנה והסיקוונס (חיבור באמצעות תנועות מצלמה והעריכה); הסרט כמכלול סיפורי וסגנוני שלם (נרטיב קלאסי, ריאליסטי, פורמליסטי).

באמצעות ניתוח קטעי סרטים וסרטים באורך מלא, יציג הקורס את הדרכים שבהם המבע הקולנועי מעצב את העלילה, הדרמה והתמות (רעיונות), מסייע בהעברת משמעויות מובלעות, מסרים חברתיים ואידיאולוגיים וכמו כן מייצר אמירה ביקורתית על התרבות ממנה נוצר.
בכך יתאפשר לסטודנט לפתח כלים לניתוח, ומדדים להערכה ושיפוט של יצירות קולנועיות.

תאריכי הקורס

13.10.2021

20.10.2021

27.10.2021

03.11.2021

10.11.2021

17.11.2021

24.11.2021

01.12.2021

08.12.2021

15.12.2021

22.12.2021

29.12.2021

05.01.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים