תמונת מנוי: מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפן (חדש) | 0821.6564.01

מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפן (חדש) | 0821.6564.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2018/2019
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב‘ יום ג‘ 18:00-20:00

ד״ר אילת זהר ופרופ׳ ג'ניפר וויזנפלד

השיעור יועבר בעברית ובאנגלית, ויעסוק באמנות מודרנית ביפן ויועבר בשילוב בין פרופסור ג'ניפר וויזנפלד מאוניברסיטת דיוק, וד״ר אילת זהר מהחוג לתולדות האמנות.

הנושאים השונים של הקורס יעסקו בשאלות של עליית האמנות המודרנית ביפן, וכיצד השנוי הפוליטי, החברתי והתרבותי שעבר על יפן החל ממחצית המאה ה19, עיצבה כמדינת לאום,

וגם כאימפריה קולוניאלית אשר השתלטה בדרכי מלחמה ואלימות על המרחב של מזרח־ אסיה.

נבחן כיצד שינויים אלו בתפיסת העצמי, האישי והלאומי, באו לידי ביטוי בעבודתם של אמנים שונים. בשל התקופה הקצרה של שהותה של פרופסור וויזנפלד בארץ, וכדי לקבל את המירב והמיטב ממחקרה ונסיונה,

בשבועיים האחרונים של הקורס יתקיימו שלושה מפגשים בשבוע — כלומר, מעבר לימי שלישי בהם מתקיים הקורס כרגיל, יתווספו ימי רביעי בערב, וימי שישי בבוקר למהלך הקורס. 

 

תאריכי הקורס

9.4.19

30.4.19

7.5.19

14.5.19

21.5.19

28.5.19

29.5.19

4.6.19

5.6.19

7.6.19

11.6.19

12.6.19

14.6.19

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים