תמונת מנוי: מוזיקה אמנותית בישראל | 0845.3103.01

מוזיקה אמנותית בישראל | 0845.3103.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

שנתי ימי ג' 12:00-14:00

ד"ר עופרה יצחקי

 

במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה האמנותית בישראל במאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות. יועלו לדיון סוגיות כגון מקומה של המוזיקה האמנותית בתרבות הישראלית, התפתחות המוזיקה בישראל אל מול התפתחויות מקבילות בעולם המערבי, והשתקפות סוגיות חברתיות, היסטוריות ופוליטיות ביצירה המוזיקלית בארץ.

 

תאריכי הקורס

29.10.19

05.11.19

12.11.19

19.11.19

26.11.19

03.12.19

10.12.19

17.12.19

24.12.19

31.12.20

07.01.20

14.01.20

21.01.20

סמסטר ב'

17.03.20

24.03.20

31.03.20

21.04.20

05.05.20

12.05.20

19.05.20

26.05.20

02.06.20

09.06.20

16.06.20

23.06.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים