תמונת מנוי: מוזיקה אמנותית בישראל | 0845.3103.01

מוזיקה אמנותית בישראל | 0845.3103.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

קורס שנתי | ימי ג' | 12:00-14:00

ד"ר עופרה יצחקי

במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה האמנותית בישראל במאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות.

יועלו לדיון סוגיות כגון מקומה של המוזיקה האמנותית בתרבות הישראלית, התפתחות המוזיקה בישראל אל מול התפתחויות מקבילות בעולם המערבי, והשתקפות סוגיות חברתיות, היסטוריות ופוליטיות ביצירה המוזיקלית בארץ.

 

תאריכי הקורס

סמסטר א'

12.10.2021

19.10.2021

26.10.2021

02.11.2021

09.11.2021

16.11.2021

23.11.2021

30.11.2021

07.12.2021

14.12.2021

21.12.2021

28.12.2021

04.01.2022

סמסטר ב'

22.02.2022

01.03.2022

08.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

29.03.2022

05.04.2022

26.04.2022

03.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

07.06.2022

 

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים