תמונת מנוי: מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית | 0845.2002.02

מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית | 0845.2002.02

קורסים במוזיקה
עונה: 2019/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

שנתי ימי ד' 12:00-14:00

ד"ר עופר גזית

קורס זה מציג מסורות מוזיקליות נבחרות מרחבי העולם. נחקור את האופן שבו מסורות מוזיקליות אלה מעוצבות על ידי ומעצבות את המסגרות התרבותיות שבהן הן מבוצעות. ננתח ונשווה כיצד צורות של האזנה למוזיקה, מערכות תאורטיות, ופרקטיקות ביצוע שונות משקפים משמעויות נקודות מבט תרבותיות שונות.

הקורס מאורגן על פי סדרה של מקרי מבחן מרחבי העולם, הכוללת  בין השאר תרבויות מוזיקליות  באפריקה, במזרח ודרום אסיה מוזיקה בעולם האסלאם, ומוזיקה בארה״ב. דרך דוגמאות מקרי מבחן אלו נעמוד מקומה של מוזיקה בחיי היומיום, על היחס בין מוזיקה ופוליטיקה, בין מוזיקה ומעמד כלכלי-חברתי, ובין מוזיקה ומגדר.  

תאריכי הקורס

30.10.19

06.11.19

13.11.19

20.11.19

27.11.19

04.12.19

11.12.19

18.12.19

25.12.19

01.01.20

08.01.20

15.01.20

22.01.20

סמסטר ב'

11.03.20

18.03.20

25.03.20

02.04.20

22.04.20

06.05.20

13.05.20

20.05.20

27.05.20

3.06.20

10.06.20

17.06.20

24.06.20

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים