תמונת מנוי: מוזיקה לעוגב במאה ה-20 | 0842.3467.01

מוזיקה לעוגב במאה ה-20 | 0842.3467.01

קורסים במוזיקה
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ יום ג׳ 14:00:16:00

פרופ' אלכס גורין

הקורס מוקדש למוזיקה לעוגב במאה העשרים. בין הנושאים - מלחינים, אסכולות, סגנונות וז'אנרים. בין המלחינים רגר, הינדמית, שנברג, ליגטי.

 

תאריכי הקורס

29.10.19

05.11.19

12.11.19

19.11.19

26.11.19

03.12.19

10.12.19

17.12.19

24.12.19

31.12.20

07.01.20

14.01.20

21.01.20

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים