תמונת מנוי: מחשבת המרחב וההיסטוריה של האמנות: הפרספקטיבה כצורה סימבולית | 0821.6231.01 | ד"ר עדי אפעל-לאוטנשלגר  | ימי ה' 12:00-14:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

מחשבת המרחב וההיסטוריה של האמנות: הפרספקטיבה כצורה סימבולית | 0821.6231.01 | ד"ר עדי אפעל-לאוטנשלגר | ימי ה' 12:00-14:00 | חדר 206א', בניין מקסיקו

העשרה באמנויות
עונה: 2023/2024
מחיר: 600.00 ₪
כרטיסי מנוי:

פרטים נוספים

מחשבת המרחב וההיסטוריה של האמנות: הפרספקטיבה כצורה סימבולית

סמסטר ב' | ימי חמישי | שעה 12:00 - 14:00 | ד״ר עדי אפעל־לאוטנשלגר | פתיחה: 30.5.2024

 

השיעור יעסוק בהתפתחותה של הפרספקטיבה לאורך תקופת הרנסנס והבארוק, כאשר בבסיס הדיון יעמוד מאמרו של ארווין פנופסקי

“הפרספקטיבה כצורה סימבולית״, שפורסם ב 1927. ננסה להבין את מושג “הצורה הסימבולית״ שאותו שאל פנופסקי מן הפילוסוף ארנסט קסירר.

ננסה להבין למה בדיוק מתכוון פנופסקי בהדגימו את האופן שבו הצורה הסימבולית מכנסת לתוכה עולם שלם של מחשבה וקיום אנושי.

נתבונן ביצירות אמנות מן המאות ה־ 15 - 17 ונבדוק את נוכחותה של הפרספקטיבה בהן. נכיר כמה התייחסויות מרכזיות לפרספקטיבה בתיאוריה של האמנות

(כמו אצל אלברטי, ליאונרדו, דירר, ואחרים).

 

בחירת הרכב המנוי

הגדרות הדפדפן שלך לא מאפשרות להתקדם
יש ללחוץ על הכפתור למטה בכדי להמשיך
לרכישת כרטיסים לחץ כאן

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת למכירת כרטיסים