תמונת מנוי: מלחמה וקולנוע | 0851.6717.01

מלחמה וקולנוע | 0851.6717.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב׳ | יום א׳ | 10:00-14:00

גב' אירית גזית

סרטי מלחמה הופיעו בקולנוע העלילתי כמעט מיד עם ראשיתו.

את הקשר בין ההיסטוריה לייצוגה נבחן ביחס למלחמת האזרחים האמריקנית, לשתי מלחמות העולם, למלחמת קוריאה ומלחמת וייטנאם, למלחמות המפרץ, ולקונפליקטים מקומיים בהווה.
נבחן כיצד באמצעות הקולנוע ההווה משפיע על תפיסת העבר וייצוגו וכיצד ייצוג העבר משרת את ההווה.
נעמוד על אופיו והתפתחותו של הז'אנר ועל תת-ז'אנרים במסגרתו, לרבות הסרט האנטי-מלחמתי.
סרטי מלחמה עוסקים בדרך כלל בגברים ואילו נשים בדרך כלל נעדרות מן החזית.

בניתוח הסרטים נבחן גם שאלות של גבריות ויחסי מגדר, כפי שאלה מתבטאים בסרטי מלחמה.

תאריכי הקורס

12/03/2023
19/03/2023
26/03/2023
16/04/2023
23/04/2023
30/04/2023
07/05/2023
14/05/2023
21/05/2023
28/05/2023
04/06/2023
11/06/2023
18/06/2023

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים