תמונת מנוי: ממהפכה למהפכה: אמנות הנצחה ואמנות מחאה במרחב הציבורי המצרי | 0821.6787.01

ממהפכה למהפכה: אמנות הנצחה ואמנות מחאה במרחב הציבורי המצרי | 0821.6787.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א‘ | יום ג‘ | 16:00-18:00

ד"ר קרן צדפי

 אופני ההנצחה במרחב הציבורי המצרי מחד, והמחאה כנגד הנרטיב הלאומי ההגמוני מאידך מוצאים את ביטויים, בין השאר, ביצירה האמנותית והארכיטקטונית במרחב העירוני המצרי.

הקורס יבחן את הביטויים האמנותיים והארכיטקטוניים במרחב הציבורי המצרי כנגד שלוש מהפכות: מחאות אביב 1919; מהפכת "הקצינים החופשיים" ביולי 1952; ומהפכת העשרים וחמישה בינואר, 2011.
במסגרת הקורס נבחן כיצד האומה המצרית ביקשה להנציח את עצמה באמצעות יוזמות ארכיטקטוניות ואמנותיות מחד, וכיצד, מאידך, אמנים החל משנות החמישים ועד ימנו עושים שימוש באמנות במרחב הציבורי בכדי להציע נרטיב שונה, נבדל, לרעיון הלאומיות המצרית.

תאריכי הקורס

20.10.20

27.10.20

03.11.20

10.11.20

17.11.20

24.11.20

01.12.20

08.12.20

15.12.20

22.12.20

29.12.20

05.01.21

12.01.21

הקורס יתקיים בזום והשיעורים יוקלטו | ההקלטות יהיו זמינות עד סוף הסמסטר.

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים