תמונת מנוי: מפרימיטיביזם לאוואנגארד: אמנות אפריקה במבט מערבי | 0821.6778.01

מפרימיטיביזם לאוואנגארד: אמנות אפריקה במבט מערבי | 0821.6778.01

קורסים בתולדות האמנות
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר א׳ | יום ה׳ | 12:00-14:00 |  ד"ר סוניה נרונסקי לאדן

קורס זה עוסק בזיקות ובהבדלים שבין המושגים פרימיטיבזם, מודרניזם ואוונגרד, בכל הנוגע לפריטים 'שבטיים' או 'פרימיטיבים' שמוצאם מאפריקה.

נתחקה אחרי חלק מהתהליכים והתופעות שהובילו לכינון פריטים אפריקאים 'אותנטיים' ומסורתיים ,שבמקורם נועדו לצרכים טקסיים, ריטואלים דתיים, או למטרות מטאפיזיות-רוחניות במסגרת חיי היומיום של ילידים אפריקאים, לחפצי 'אמנות' בעלי ערך אסתטי ושיווקי בעולם המערבי.

נברר כיצד אימצו מתווכי אמנות מערביים את פריטי האמנות הפרימיטיבית לחיקם, וכיצד דאגו להשריש אותם בנוף האמנות המודרניסטית והאוונגרדית במערב.

באופן מרכזי יודגש כיצד השיגה מערכת אירוצנטרית שליטה מלאה בערכם ובמעמדם האמנותי של פריטי אמנות אפריקאית. מה שתרם לצמיחת שדה האמנות האפריקאית כפי שהוא מוכר היום במערב ובמרחב הגלובלי בכלל.

 

תאריכי הקורס

14.10.2021

21.10.2021

28.10.2021

04.11.2021

11.11.2021

18.11.2021

25.11.2021

02.12.2021

09.12.2021

16.12.2021

23.12.2021

30.12.2021

06.01.2022

יתכנו שינויים באופן ההוראה (פרונטלית / מקוונת) בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים