תמונת מנוי: מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידי (חדש) | 0851.6726.01

מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידי (חדש) | 0851.6726.01

קורסים בקולנוע וטלוויזיה
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 0

פרטים נוספים

סמסטר ב' | יום ג' | 12.00-16.00

זהבית שטרן

הקורס יעסוק בקולנוע היידי, שנוצר בפולין, בברית־המועצות ובארצות הברית בין שתי מלחמות העולם. נדון במגוון המתחים שתרמו לעיצובו של קולנוע זה: בין שלילת עולם העיירה (בקולנוע הסובייטי) לנוסטלגיה ופטרונות כלפיו (בקולנוע האמריקני), בין שמרנות לבין מהפכנות, בין ייחודיות תרבותית לעמדה קוסמופוליטית, בין תרבות מז׳ורית (או הגמונית) לתרבות מינורית, ובין קולנוע מסחרי לחדשנות אסתטית.

נעסוק באתגרים ובדילמות של ההגירה לארצות־הברית כפי שהם משתקפים בקולנוע היידי־אמריקני של שנות השלושים, ובמיוחד בנרטיב של ״כוכב נולד״, מימושו של אתוס המוביליות החברתית — ב״זמר הג׳אז״ (1927) ההוליוודי ובמקבילותיו היידיות.

נעסוק בממד הקומי והסאטירי בסרטים היידיים, ובהדי ההומור היידי בקולנוע ההוליוודי ומשמעותם בהקשר של פוליטיקת הזהויות האמריקנית. בין הסרטים בהם נדון: "הדיבוק", "ינטל בחור הישיבה" של בשביס זינגר, "יהודי טוב" של האחים כהן ועוד.

תאריכי הקורס

09.03.21

16.03.21

06.04.21

13.04.21

20.04.21

27.04.21

04.05.21

11.05.21

18.05.21

25.05.21

01.06.21

08.06.21

15.06.21

קורס זה נחלק לשעתיים הרצאה ושעתיים הקרנת סרטים

הקורסים בסמסטר ב' יועברו בזום | בהתאם לאילוצי המצב ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים