נהלי רישום

אופן הלימוד:

לאור הדיווחים המשתנים על התפשטות הקורונה, הלימודים יתקיימו בזום ו/או בלמידה פרונטלית.

 

רישום – מידע כללי וסדרי רישום:

מועד פתיחת הרישום למשתלמים לקורסי סמסטר א' ו-ב': 01.09.2021

■ משתתפי התכנית העשרה והשראה באמנויות אינם נדרשים בבחינות קבלה.
הלימודים בתכנית הינם להעשרה בלבד, ואינם מקנים תואר, הכרה אקדמית, זכויות או נקודות זכות מצטברות לקראת תואר או תעודה אקדמיים.
הלומדים בתכנית העשרה והשראה באמנויות אינם זכאים להיבחן ולהגיש עבודות.

  

דרכי הרשמה

1. רישום באינטרנט - הדרך המומלצת והמיטבית להירשם לקורסים היא באמצעות אתר זה. האתר מאובטח והמידע שתמסרו מוגן.

2. רישום ידני באמצעות טופס  - ניתן למלא את טופס הרישום לשלוח אלינו בפקס 03-6406371 או למייל: [email protected]

     ■ יש להקפיד למלא את הטופס בכתב ברור כולל כתובת אי-מייל, פרטי תשלום וחתימה.

     ■ אישור הרשמה ישלח לאי-מייל שצוין בטופס.

3רישום טלפוני - בטלפון 03-6405400 בימים א'-ה' בשעות 15:00-10:00.

 

 עלות הקורסים

■ עלות קורס לסמסטר בהיקף 2 שעות סמסטריאליות: 550 ₪.

■ עלות קורס לסמסטר בהיקף 4 שעות סמסטריאליות: 1,100 ₪.

■ עלות הסדרות: כמפורט בחוברת ובאתר.

 

אופן התשלום

■ התשלום באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.

■ תשלום מעל 500 ₪ ניתן לשלם ב- 2 תשלומים.

■ תשלום מעל 1,000 ₪ ניתן לשלם ב- 3 תשלומים.

■ תשלום מעל 1,500 ₪ ניתן לשלם ב- 4 תשלומים.

*התשלומים ללא ריבית והצמדה

 

הנחות

זכאות להנחה על בסיס הצגת תעודה בלבד, אין כפל הנחות.

 

זכאים להנחות

הנחה לקורסים  

הנחה לסדרות

עובד/ת קבוע/ה של אוניברסיטת תל-אביב*

פטור מתשלום

10%

בן/בת זוג של עובד/ת קבוע/ה באוניברסיטת תל-אביב  

10%

10%

גמלאי/ת של אוניברסיטת תל-אביב**

50%

10%

בן/בת זוג של גמלאי/ת אוניברסיטת תל-אביב

10%

10%

בוגר/ת אוניברסיטת תל אביב

10%

10%

חבר/ה אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב

10%

10%

עמית/ת "חבר"***

7%

7%

נרשמים לקורסים בעלות כוללת של 3,000 ₪ ומעלה

10%

10%

 

* רישום לקורסים של עובדים קבועים באוניברסיטת תל אביב – ייעשה לאחר פתיחת שנת הלימודים ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

** גמלאי הסגל הבכיר מתבקשים לגשת למשרדי הארגון על מנת להסדיר את הרישום לקורסים לפני ביצוע הרישום בתכנית העשרה והשראה באמנויות.

*** עמיתי חבר: מימוש ההנחה ברישום טלפוני בלבד. ההנחה תינתן במעמד חיוב כרטיס אשראי מטעם מועדון חבר בלבד.  

 

נוהל החלפת קורס

■ בקשה להחלפת קורס יש להגיש אך ורק בכתב.

– בסמסטר א' עד 24.10.2021

– בסמסטר ב' עד 06.03.2022

 

נוהל ביטול הרשמה

■ בקשה לביטול השתתפות יש להגיש אך ורק בכתב.

– בסמסטר א' עד 17.10.2021

– בסמסטר ב' עד 27.03.2021

לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.

■ בקשות ביטול בסמסטר א' שיתקבלו בין ה- 10.09.2021 ועד ה-09.10.2021 - יחוייבו ב- 10% מהמחיר המלא לקורס. 
   בקשות ביטול בסמסטר ב' שיתקבלו בין ה- 20.01.2022 ועד ה-19.02.2022 - יחוייבו ב10% מהמחיר המלא לקורס.

■ בקשות ביטול בסמסטר א' שיתקבלו לאחר ה- 10.10.2021 ועד תום המועד האפשרי לביטול, יחוייבו ב- 100 ש"ח דמי רישום.
   בקשות ביטול בסמסטר ב' שיתקבלו לאחר ה- 20.03.2022 ועד תום המועד האפשרי לביטול, יחוייבו ב- 100 ש"ח דמי רישום.

■ במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה – יוחזר התשלום במלואו.

 

משך השיעורים בקורס

■ משך כל שיעור הינו שעה וחצי.

■ כל השיעורים (למעט בביה"ס לאדריכלות), יתחילו 15 דקות אחרי הזמן המצוין בחוברת ויסתיימו 15 דקות לפני שעת הסיום המצוינת, כנהוג באוניברסיטה.

 בביה"ס לאדריכלות יתחילו השיעורים בדיוק בשעה שפורסמה בחוברת. משך השיעור הוא שעה ו-45 דקות. 

■ בביה"ס לאדריכלות - בשבוע האחרון בכל סמסטר לא יתקיימו לימודים כדי לאפשר לסטודנטים מן המניין להתמקד בסדנאות להגשות הפרויקטים.

■ בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - כמידי שנה, בימי פסטיבל סרטי סטודנטים של ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, יחולו שינויים בלימודי ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה. השינויים יתפרסמו מראש בהתאם להודעות מזכירות ביה"ס.

 

גמול השתלמות ואישורי נוכחות

הקורסים (לא כולל סדרות) מוכרים לגמול השתלמות בכפוף לאישור מקום העבודה.

לצורך קבלת אישור רישום ונוכחות בקורס יש לפנות למזכירות תכנית העשרה והשראה באמנויות לקבלת טופס החתמת נוכחות בעת הרישום או לפני השיעור הראשון בקורס.

 

כרטיס משתלם

■ בסיום הליכי הרישום יקבלו הנרשמים כרטיס משתלמ/ת אשר משמש אישור כניסה לקורסים הרשומים בו.

■ יש להציג את הכרטיס בכניסה לכיתות הלימוד.

■ לא תתאפשר כניסה לקורסים ללא הצגת כרטיס.

■ הנפקת כרטיס המשתלמ/ת על ידי היחידה מהווה את האישור הבלעדי להרשמה.

■ נא לשמור את הקבלות המקוריות. בכל בירור יהיה צורך להציגן.

■ כרטיס המשתלמ/ת מקנה את ההטבות הבאות (רק כאשר הכרטיס נושא את תמונת המשתלם):

   – כניסה בחינם לכל אגפי הספרייה המרכזית.

   – הנחה ברכישת מנוי להשאלת ספרים בספרייה.

   – הזמנת צילומים במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה במחיר סטודנט.

   – 10% הנחה ברכישת קטלוגים וכתבי עת של הפקולטה.

   – הסדרי חניה יועברו בהמשך עם קבלת כרטיס משתלם.

* ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים.

 

אתר המודל - למידה מרחוק

להוראות מפורטות לשימוש באתר הלמידה מרחוק היכנסו לאתר התכנית בכתובת: http://moodle.tau.ac.il

 

הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים בנוגע לקורסים, יפורסמו במהלך שנת הלימודים באתר האינטרנט של הפקולטה.

משתתפי התכנית מתבקשים לעקוב אחר המידע בדבר ביטולי שיעורים באתר האינטרנט של הפקולטה לאמנויות בכתובת: www.arts.tau.ac.il/arts4u

 

הודעות ביטול שיעורים באמצעות הודעות SMS

הודעות אישיות בדבר ביטולי שיעורים תשלחנה באמצעות מכשירי הטלפון הסלולריים בהודעות SMS , במידת האפשר. אנא הקפידו למלא בטופס הרישום את מספר הטלפון

הנייד שברשותכם.

 

הערה כללית

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס בגלל מספר מועט של נרשמים או מכל סיבה אחרת, להכניס שינויים בגובה התשלום, ובכל הכללים, התקנות ותכניות הלימודים כפי שפורסמו בחוברת זו מבלי להודיע על כך מראש לנרשמים.

על המשתתפים בתכנית "העשרה והשראה באמנויות" (למעט בסדרות הייחודיות) חלים הכללים הנקבעים על ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל אביב לעניין החזרי שיעורים בגין היעדרות מרצים או בשל שיבושים הנגרמים בעת שביתות ועיצומים.

 

לוח אירועי הפקולטה לאמנויות

אירועי הפקולטה, כנסים, ימי עיון ופסטיבלים מתפרסמים באתר הפקולטה  ובניוזלטר הפקולטה.

להצטרפות לניוזלטר – לחצו כאן 

לקבלת מידע נוסף, עשו לנו   בפייסבוק:" הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל־אביב

לצפייה בלוח השנה האקדמי של האוניברסיטה לחצו כאן

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים